Uitbreiding terrein en uiterst duurzame nieuwbouw gereed!

In het afgelopen ruime halfjaar heeft het bedrijfsterrein op onze hoofdvestiging in Ophemert een forse uitbreiding en modernisering ondergaan. Met trots kijken we nu naar het resultaat daarvan!

Achtereenvolgens werden een werkplaats voor pre-fabicage van houtconstructies gebouwd, en daarnaast een grote loods voor de stalling van voertuigen en machines. Beide gebouwen beslaan samen een kleine 2.000 m2 en werden medio juli in gebruik genomen. Direct aansluitend is het buitenterrein voor opslag van materialen en stallen van machines en voertuigen, met liefst ruim 4.000 m2 uitgebreid. Tenslotte werden in de afgelopen weken liefst ruim 600 zonnepanelen geïnstalleerd waardoor de gehele locatie volledig energieneutraal zal gaan draaien.

Op bijgaande afbeeldingen ziet u het resultaat van alle werkzaamheden en hiermee kan het bedrijf de komende jaren haar groeiende activiteiten faciliteren!