Klaar voor een duurzaam onderhoudsseizoen!

Zoals aan het begin van ieder jaar, staat de onderhoudsdienst van Flora Nova Hoveniers gemotiveerd en goed toegerust aan de start van een druk voorjaar. Nadat de wintersnoei aan kant is, begint het uitdagende voorjaar, waarin we een arsenaal aan mensen en materieel in gaan zetten om de aan het bedrijf toevertrouwde projecten tot een goed resultaat te brengen.

Nieuw dit jaar is een forse investering in heetwatertechnieken voor middelgrote en grotere terreinen. Middels een drietal nieuwe machines wordt –in aanvulling op het reguliere onderhoud- onder hoge druk zeer heet water in kleine dosering gericht op de onkruiden aangebracht, waarnaar deze tot in de wortels afsterven. Hiermee wordt op zeer duurzame wijze een vrijwel gelijk resultaat behaald als met de toepassing van de inmiddels verboden bestrijdingsmiddelen. Flora Nova spant zich met dit soort van innovatieve oplossing in, om op duurzame wijze toch een goed onderhoudsbeeld en –resultaat neer te zetten.