U bent hier: Hoveniers -> Openbaar groen

Openbaar groen

Bestekservice- en installatie
Realisatie
Onderhoud

og-bestekservice og-realisatie og-onderhoud

Bestekservice- en installatie

Flora Nova werkt met een groot aantal bouwbedrijven en civiele aannemers nauw samen in de besteksmatige realisatie en het daarop volgende onderhoud van diverse delen van de openbare ruimte. Parken, nieuwbouwwijken, appartementengebouwen, scholen en natuurontwikkelingen zijn slechts een greep uit het brede scala aan werkzaamheden welke samen met of in onderaanneming van aannemingsbedrijven worden uitgevoerd. In het kader hiervan worden op grote schaal bestekscalculaties verzorgd voor opdrachtgevers, waarbij de kennis en expertisie van Flora Nova de basis vormen voor een goede marktconforme prijs op deze onderdelen. Voor nadere informatie hieromtrent, danwel het aanleveren van bestekken, kan het volgende mailadres worden gehanteerd: calculatie@flora-nova.nl.


Realisatie

Binnen Flora Nova is kennis en ervaring ruim aanwezig bij de uitvoering van besteksmatige werkzaamheden. Planning, fasegewijze uitvoering en bijbehorende besteksadministratie en termijnafrekeningen worden volgens de geldende regelgeving en procedures ten uitvoer gebracht, waarbij afwijkingen tijdig en vooraf met de opdrachtgever cq hoofdaannemer besproken worden. Het bij de uitvoering van toepassing zijnde scala aan materiaal en materieel is binnen het bedrijf zelf voorhanden. Voor de uitvoering geldende kwaliteitseisen en certificeringen zoals ISO-VCA (uitvoering) en Milieukeur (beplantingen) zijn binnen het bedrijf aanwezig.


Onderhoud

Realisatie is één, maar vrijwel alle besteksmatig gerealiseerde openbare groenvoorzieningen behoeven ook nazorg. Veelal ook binnen een bestek vormgegeven en deel uitmakend van het betreffende project. Periodiek onderhoud geeft de zekerheid dat de kostbare buiteninrichting en goede conditie blijft en gezien mag blijven worden. Ook geeft het minder aanleiding om tot vandalisme en bevuiling van hetgeen gerealiseerd is. Na realisatie verzorgt Flora Nova besteksmatig onderhoud op de projecten, wederom op basis van een complete besteksadministratie en met de bijbehorende overzichten, rapportages en termijnnota’s. Dit tot het einde van de besteksmatige verplichtingen, waarna het geheel opgeleverd en overgedragen wordt aan de opdrachtgever.