Flora Nova realiseert vlonderpaden in natuurgebied de Marker Wadden

De Marker Wadden is een uniek natuurgebied in ontwikkeling. De natuureilanden worden aangelegd met zand, klei en slib uit het Markermeer. Dit grote project draagt bij aan het natuurherstel van het Markermeer. Op deze nieuwe groep eilanden met natuurlijke oevers komt nieuwe natuur tot ontwikkeling. Zowel onder als boven water. Een natuurparadijs voor vissen en vogels en een heerlijk recreatie-eiland. Flora Nova BV realiseert hier met haar constructie afdeling vlonderpaden door dit nieuwe natuurgebied, zodat het gebied toegankelijk wordt zonder de toekomstige natuur te vertrappen of te verstoren.