Een roerig jaar komt ten einde!

Niemand had een jaar geleden kunnen voorspellen, wat voor een jaar 2020 zou worden en welke grote uitdagingen op ons aller pad zouden komen met het COVID virus. Net als vele andere ondernemingen heeft ook ons bedrijf zich enorm ingespannen om de uitdagingen bij ons en onze opdrachtgevers het hoofd te bieden. Aan het einde van dit jaar zijn we dankbaar dat met de inspanning van alle collega’s en het ondanks alles, voortgaande vertrouwen van onze opdrachtgevers, 2020 toch een bevredigend jaar is geworden. We kijken dan ook met vertrouwen naar de toekomst en wensen een ieder oprecht alle goeds voor 2021, zakelijk en misschien nog wel meer, privé. #COVID19 #2021 #blijfgezond #floranova