U bent hier: Duurzaam-> Duurzaam

Duurzaam

Een duurzame en maatschappelijk verantwoorde onderneming!
Flora Nova ziet zich als een verantwoordelijke onderneming. Dit geeft een belangrijke taak om onze leefomgeving en het milieu voor de huidige en ook voor de toekomstige generaties te beschermen, teneinde leefbaarheid en leefkwaliteit ook in de komende jaren te garanderen. Hiertoe dient een bewust en efficiƫnt gebruik van de natuurlijke bronnen en grondstoffen, en het nemen van maatregelen ten behoeve van een correcte omgang met en bescherming van het milieu. Zeker gezien de aard van de werkzaamheden van de onderneming, wordt dit nadrukkelijk tot onderdeel van het beleid gemaakt en is het bedrijf ook in de positie om concreet een bijdrage te kunnen leveren aan een duurzaam evenwicht tussen de economische, ecologische en sociale belangen.

Er wordt vanuit een aantal invalshoeken duidelijk gemaakt op welke wijze Duurzaamheid en MVO concreet ingevuld worden in de dagelijkse praktijk richting onze opdrachtgevers en toeleveranciers. Klik hier voor meer informatie inzake duurzaam beleid en hier voor het MVO beleid binnen Flora Nova.