De nieuwbouw vordert!

Zoals eerder bericht, investeert @Flora Nova dit jaar fors in de uitbreiding van de faciliteiten op de thuisbasis in de Betuwe. Naast een nieuwe opslagloods voor machines en voertuigen, wordt tevens een #werkplaats voor ons bedrijfsonderdeel #houtconstructies gebouwd. In deze werkplaats wordt met behulp van allerhande machines in een gecontroleerde en warme omgeving de prefabricage uitgevoerd voor houten #bruggen, #speeltoestellen, #bergingen, #steigers en #vlonders. De geprefabriceerde elementen worden vervolgens op de werklocatie geassembleerd tot het eindproduct. Zoals te zien is, vordert de bouw en hoopt de aannemer @jcvankessel het geheel op te leveren medio juni, waarna de terreinverhardingen eromheen nog volgen.