De Hambeek Bruggen, eindresultaat

De Hambeek bruggen in de Gemeente Roermond zijn gereed. Als aannemer van dit project waren we verantwoordelijk voor het totale werk: het van a tot z voorbereiden en uitvoeren in bouwteamverband van alle voorkomende werkzaamheden. Dat behelsde het verwijderen van de twee oude bruggen en het ontwerpen, tekenen, berekenen, realiseren en opleveren van de twee nieuwe bruggen. Ook het aanvragen van de benodigde vergunningen en bijkomende werkzaamheden als treffen van verkeersmaatregelen en communicatie richting stakeholders, behoorde tot de taken. We hebben een prachtig resultaat geleverd en wensen de gemeente Roermond er veel plezier mee.