U bent hier: Over -> Certificeringen

Certificeringen

Flora Nova is VCA** en ISO 9001 gecertificeerd. Daarnaast is Flora Nova Handelskwekerij één van de eerste Groenkeur-gecertificeerde duurzame boomkwekers.

Groenkeur-gecertificeerde bedrijven leveren duurzaam gekweekte boomkwekerijproducten aan afnemers die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben op nationale en internationale markten. Duurzame Boomkwekerijproducten met een Groenkeur-certificaat voldoen aan de eisen uit het criteriadocument van de overheid ‘Duurzaam inkopen van groenvoorzieningen’.

Flora Nova Handelskwekerij uit Ophemert is één van de eerste boomkwekerij die het Groenkeurcertificaat heeft bemachtigd. Freddy Janssen, relatiebeheerder en adviseur beplantingen bij de handelskwekerij, is daar trots op.

Freddy Janssen: “Flora Nova heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Wij vinden dat je verstandig om moet gaan met grondstoffen, gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Die benadering bepaalt ook hoe wij ondernemen. Toen enkele weken geleden de mogelijkheid werd geopend een Groenkeurcertificaat te behalen, was de keuze snel gemaakt. Omdat het ook goed aansluit bij onze visie als bedrijf. In de praktijk wordt vaak toch nog op prijs gekocht in plaats van duurzaam. Je moet er dus ook alleen aan beginnen als het bij je visie past, alsof het een leefwijze is; het moet niet aanvoelen als een verplichting.”

Als gevolg van de eisen van duurzaam inkopen die de overheid stelt, vragen rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen in ongeveer 70% van de aanbestedingstrajecten voor groenvoorzieningen duurzaam gekweekte producten. Ook consumenten hechten steeds meer waarde aan duurzaamheid. In de particuliere markt groeit het belang van een groene leefomgeving met duurzaam gekweekte producten.

Traceerbaarheid
Bij de teelt van duurzame boomkwekerijproducten worden alleen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt die het milieu zo weinig mogelijk belasten. Tevens worden de stikstof- en fosfaatgebruiksnormen van duurzaam inkopen gehanteerd. Ook is de genetische kwaliteit van het plantmateriaal bekend. Bij levering van planten in potten speelt het duurzaam materiaalgebruik van deze pot een rol. Kwekers maken een biodiversiteitsplan en registreren de Groenkeur-producten. Zo zijn deze traceerbaar tot op het teeltperceel of tot aan de leverancier van de Groenkeur-producten. Daarnaast voldoen deze ondernemers van duurzame boomkwekerijproducten aan eisen op het gebied van arbeidsomstandigheden.
Meer informatie vindt u op de website van het Groenkeur certificaat. Klik hier